Krav til leverandørfakturaer

Financial Service

Tlf.: +45 99 55 70 00
E-mail: fs@orsted.dk


For at sikre korrekt bogføring og rettidig betaling af modtagne fakturaer, skal nedenstående punkter overholdes. Såfremt fakturaen ikke opfylder disse krav, forbeholder Ørsted sig retten til at afvise den:

  • Fakturaen bør fremsendes som E-faktura. Se i menuen herunder for at finde korrekt EAN-nummer

  • Er indkøbsordrenummer undtagelsesvis ikke oplyst, skal e-mail adresse på bestiller påføres fakturaen

  • Faktureringsadressen skal være i overensstemmelse med indkøbsordren

  • For leverandører fra andre EU-lande, der fakturerer uden moms (reverse charge), skal fakturaen være påført fællesmomsregistreringsnummeret (DK36213728)

  • Hertil kommer, at alle fakturaer udstedt til Ørsted skal overholde de generelle fakturakrav.