Indkøb

Procurement forhandler og indgår aftaler om varer og tjenesteydelser for Ørsted

Procurement har ansvaret for at forhandle og indgå indkøbskontrakter på varer, services og tjenesteydelser for hele Ørsted koncernen. Procurement's funktion er at indgå kontrakter, der skaber værdi for hele koncernen, hvilket opnås ved at udnytte synergier på tværs af koncernen samt ved at forhandle os frem til effektive økonomiske og juridiske vilkår for leverancen. Endvidere skaber vi værdi ved at udnytte vores markedskendskab strategisk. 

Procurement er organiseret på følgende vis: 

  • Indirect Procurement – varetager indkøb, der går på tværs af koncernen.
  • Distribution & Customer Solutions Procurement – varetager indkøb til den del af koncernen, der har ansvaret for salg og distribution af el.
  • Bio Energy & Thermal Power – varetager indkøb til den del af koncernen, der har ansvaret for at producere elektricitet ved at investere i nye energiteknologier, der skal erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse og affald og sikre bæredygtig lagring.
  • Wind Power Procurement – varetager indkøb i forbindelse med vores vindmølleparker.
  • IT Procurement – varetager indkøb i forbindelse med IT-aktiviteter.
  • Procurement Excellence – foretager strategiske leverandør- og markedsanalyser

Procurement Excellence – foretager strategiske leverandør- og markedsanalyser.

Udbud i Procurement

Denne side giver et indblik i den indkøbsprocedure Procurement anvender, når der skal foretages indkøb til koncernen. Hjemmesiden angiver, hvilke regler Ørsted er underlagt, samt hvilken udbudsproces vi følger.

Endvidere gives der et overblik over, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til Procurement i Ørsted.

Aktuel lovgivning

Vi stræber efter at indgå aftaler, der kan bruges af hele Ørsted-koncernen

E-sourcing

Onlineindkøbsværktøj til indhentning af pristilbud, leverandøroplysninger og udbudsmateriale.

Registrering af leverandører

Udfyld venligst formularen her

Interesseret i at blive leverandør for Ørsted?

Vi har et 5 steps proces for at blive leverandør 

Wind Power Procurement

Ansvarlige for indkøb af forskellige varer og tjenesteydelser, som bruges til opførelse og/eller drift af vores vindmølleparker.

Krav til leverandørfakturaer

Visse krav skal overholdes for at sikre korrekt bogføring og rettidig betaling.

Kontakt os

Find den rigtige indkøbsafdeling