ESG-ratings og rapportering

 

Rapportering

En gang om året gør vi status på vores arbejde med bæredygtighed. Her gennemgår vi årets begivenheder og de resultater, vi har opnået.

I vores årsrapport beskriver vi både vores finansielle resultater og vores resultater inden for bæredygtighed. I vores bæredygtighedsrapport fortæller vi om, hvordan vi bidrager til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet står overfor. Bæredygtighedsrapporten udgør desuden vores rapportering til FN's Global Compact. Som følge af vores mange aktiviteter i Storbritannien udarbejder vi også en særskilt rapport om vores bidrag til det britiske samfund.

I vores ESG performance report (kun på engelsk) får du det fulde overblik over Ørsteds ESG-indikatorer. ESG står for miljø (environment), samfund (social) og ledelse (governance).

Vores bæredygtighedsrapporter
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Ratingbureauer

Vi er blandt de bedste energiselskaber inden for miljø, social og governance (ESG) performance.

Ørsted er jævnligt vurderet af ratingbureauer på vores ESG performance (Environmental, Social, og Governance performance). Vores investorer bruger disse ratings i deres investeringsbeslutninger, og vi er stolte af at være ratede som et af de bedst performende energiselskaber på ESG faktorer.

Rangerer nr. 1

Global 100 er et indeks over de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden. Ørsted er det mest bæredygtige selskab i verden i Global 100-indekset, der analyserer 7.500 virksomheder med en omsætning på over en milliard dollars.
Læs mere

Score AAA

MSCI er et forskningsbaseret ratingbureau specialiseret i ESG ratinger. Ørsted er tildelt den højest mulige score, AAA, som tildeles virksomheder med den bedste evne til at håndtere industrispecifikke risici relativt til andre virksomheder i industrien.
Læs mere

Score A

CDP er et globalt rapporteringssystem til at håndtere miljøpåvirkninger for investorer, virksomheder, byer, stater og regioner. Vi har forbedret vores B-rating fra 2018 på en skala fra D- til A. Vores CDP-rapport er offentligt tilgængelig, og vi sigter efter at opnå en A-rating. 
Læs mere

Score 83

SustainAlytics er en global leder inden for research og ratings, der måler virksomheders ESG risici, og hvor godt de håndterer dem. Ørsted er rangerede som ’Leader’, placeret i 97-percentilen blandt 188 forsyningsselskaber og nr. 1 blandt direkte sammenlignelige virksomheder.
Læs mere

Score 84

GRESB vurderer infrastruktur aktiver og faste ejendommes bæredygtighedsperformance gennem ESG ratinger. I 2018 blev Ørsted vurderet som nr. 1 ’sektorleder’ i kategorien ’diversificeret infrastruktur’ med den højest mulige score på fem stjerner.
Læs mere

Score B+

ISS ESG laver ESG research og ratinger af virksomheder og lande. Med et B+ rangerer Ørsted som nr. 1 blandt 126 elselskaber og tildeles ʼPrimeʼ-status. 
Læs mere

Selected for index

FTSE4Good Index Series måler performance hos virksomheder, der udviser stærke ESG praksisser. Ørsted opfylder kravene til at være en del af FTSE4Good Index Series. 
Læs mere

Selected for index

Ethibels Sustainability Index Excellence Europe indeholder aktier i 200 europæiske virksomheder, der er inkluderet i Russell Global indekset, og som derved udviser den bedste CSR performance. Ørsted opfylder kravene til at være en del af Ethibel Sustainability Index Excellence Europe.
Læs mere
Euronext Vigeo Eiris indices består af de højest rangerende børsnoterede virksomheder efter ESG performance. Ørsted er valgt til ’Europe 120’ indekset, hvilket placerer os blandt de 120 mest bæredygtige virksomheder i Europa.
Læs mere
EcoVadis er en global platform, der forsyner indkøbere med bæredygtighedsvurderinger af leverandører. Ørsted er blevet tildelt en guldmedalje som anerkendelse af, at vi er placeret i top 5% af de leverandører, EcoVadis har vurderet.
Læs mere
Ørsted har modtaget Nasdaq’s ESG Transparency Partner badge for vores deltagelse i Nasdaq’s ESG-database. Databasen indeholder standardiseret, objektiv og kvantificérbar ESG og finansiel data for at understøtte bæredygtige investeringer på tværs af de nordiske markeder.
Læs mere

Modern Slavery Act 

Vi forpligter os til at forebygge moderne slaveri og menneskehandel. 

Vi har offentliggjort Modern Slavery Act erklæringer for regnskabsåret, der slutter 31 december 2019. Udsagnene tager udgangspunkt i de trin Ørsted har foretaget for at forhindre, at moderne slaveri og menneskesmugling sker i dets forretnings-og leverandørkæde. Der udarbejdes opgørelser for alle britiske virksomheder og for danske virksomheder i det omfang, der er aktiviteter i Storbritannien. Erklæringerne dækker regnskabsårene, der slutter 31 december 2019, 31 december 2018 og 31 december 2017.
Læs alle erklæringer her.

Modern Slavery Act Statements
2019
2018
2017
2016

Taking action to stay within 1.5°C

Vi skal ændre det globale energisystem for at holde den globale opvarmning inden for 1,5 °C. Læs Ørsteds nye Whitepaper for at finde ud af, hvordan vi kan bekæmpe klimaforandringer ved at erstatte fossile brændstoffer med grøn energi.