Forsyningskæden og energihandel

 

Det næste større indsatsområde inden for reduktion af CO2-udledning er vores energihandel og forsyningskæde

 

Vores mål er at reducere udledningen fra vores forsyningskæde og energihandel med 50 % inden 2032 og at nå en netto-nuludledning inden 2040 for hele vores CO2-aftryk – et helt årti hurtigere, end forskningen kræver. Det fordrer samarbejde med vores leverandører og gennemgående innovation på alle niveauer i vores forsyningskæde.

 

I de fleste sektorer udgør virksomhedernes indirekte udledninger størstedelen af deres CO2-aftryk.Det gælder typisk også energiselskaber, hvis de handler med energi baseret på fossile brændstoffer eller har en stor portefølje af byggeprojekter. Og begge dele gælder også for Ørsted.

I 2019 udgjorde vores indirekte udledning 34.604 kt CO2e. Det meste stammer fra brugen af energi, der er handlet på engrosmarkederne, efterfulgt af udledningen fra vores forsyningskæde for havvind og derefter forsyningskæden for vores kraftvarmeværker. Målet er at mindske udledningen fra vores forsyningskæde og energihandel med 50 % inden 2032.

 

Mindre handel med energi baseret på fossile brændstoffer

Ørsted er bundet af flere langtidsaftaler om køb af gas, hvoraf nogle blev underskrevet i 1980’erne med Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Aftalerne forpligter os til at aftage den gas, som DUC producerer, indtil licensen udløber i 2041. Vi har også en langvarig forsyningsaftale, som udløber i 2031, med gasselskabet Gazprom. 

Vi har besluttet at reducere vores gashandel gradvist frem mod 2032. Derfor vil vi hverken forny eller indgå nye langtidsaftaler om køb af gas. Og hvad angår den strøm, vi handler med, vil vi også øge andelen, der er produceret på vedvarende energi.

 

Vi fokuserer på at reducere udledningen fra forsyningskæden

Reduktion af CO2-udledningen fra vores forsyningskæde bliver et fokuspunkt i vores indsats for at reducere CO2-udledningen, efterhånden som Ørsted fortsætter udbygningen af vedvarende energi i kommerciel skala.

Fremstilling af komponenter til havvindmølleparker og udledning fra brændstoffer brugt til de fartøjer, vi benytter til at transportere og installere komponenterne, er nogle af de mest CO2-tunge aktiviteter i vores forsyningskæde. Aktiviteterne er meget energiintensive på grund af udvindingen og forarbejdningen af stål, kobber, aluminiumog andre nødvendige råstoffer i produktionen. Det gælder også for de fremstillingsprocesser, disse materialer skal igennem for at blive til komponenter til vores vindmølleparker.

Fra og med 2020 vil vi derfor arbejde tæt sammen med vores vigtigste strategiske leverandører, som tegner sig for over 50% af vores udgifter til indkøb, om:

 

Sådan kan vi gøre Ørsteds forsyningskæde for havvind grønnere

Indledningsvist vil vi sammen med vores leverandører fokusere på:

 

 

 

Input fra vores indkøbsekspert

Ninna Ipsen er ansvarlig for strategiske indkøbsprojekter, herunder at samarbejde med leverandører om at reducere deres CO2-udledning.

Hvordan vil Ørsted arbejde med leverandører?
Vi går i dialog med vores største strategiske leverandører for at forstå, hvor langt udviklingen er nået for de teknologier, der er brug for, og med udgangspunkt i vores fælles viden vil vi udvikle en plan, der med tiden kan bidrage med de nødvendige CO2-reduktioner. Mens nogle leverandører er nået langt i reduktionen af deres CO2-udledning, er der andre, som kun lige er begyndt, og vi tilpasser samarbejdet med de enkelte leverandører.

Hvad er nogle af de vigtigste udfordringer?
Mange af de lavemissionsteknologier, der skal til for at nedbringe CO2-udledningen i vores forsyningskæde, er endnu ikke omkostningseffektive eller tilgængelige i stor skala. Vi ønsker at fremme efterspørgslen på løsninger med et lavt CO2-aftryk og at samarbejde med vores leverandører om at drive skalering og omkostningsreduktion på en måde, der leverer de rette CO2-reducerende løsninger hurtigt og omkostningseffektivt. Da vi er afhængige af markedet for at leve op til vores mål, er samarbejde nøglen til at lykkes.

Hvad får vores leverandører ud af det?
Vi har meget dygtige leverandører i vores branche. Mange af dem er klar over, at de skal begive sig ud på en innovationsrejse, og de ved, at innovation rettet mod stadig mere bæredygtige løsninger vil gøre, at de forbliver relevante og konkurrencedygtige i fremtiden.

 

Sådan finder vi balancen i den grønne omstilling

Den grønne omstilling vil radikalt ændre den måde, vi producerer energi
til hverdagen på. Opbygning af grønne energisystemer er en balancegang mellem forskellige og
undertiden modsatrettede behov.