Klimahandlings-

plan

Ørsteds klimahandlingsplan flugter med grænsen på 1,5 °C

Den globale CO2-udledning skal halveres inden 2030 for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C, og Ørsted har kurs mod CO2-neutralitet for at få hele virksomhedens CO2-aftryk til at flugte med målsætningen om 1,5 °C.

Målene for CO2-reduktion er tilpasset målsætningen om 1,5 °C

Ørsteds samlede CO2-aftryk defineres som al direkte og indirekte udledning fra vores forretning. Vores direkte udledning stammer fra vores energiproduktion og virksomhedsdrift (scope 1). Vores indirekte udledning stammer fra energiforbruget (scope 2) og forsyningskæden og energihandelsaktiviteterne (scope 3).

Ørsted vil være CO2-neutral i 2025 i energiproduktionen og driften af virksomheden (scope 1 og 2) og forpligter sig til at reducere den indirekte udledning med 50% inden 2032 (scope 3).

CO2-neutral i 2025

De vigtigste indsatsområder, der vil gøre Ørsted CO2-neutral i 2025, er fuldstændig udfasning af kul i 2023 og installation af 20 GW havvind-, landvind- og solkapacitet senest i 2025.

Vi har allerede nedbragt udledningen med 86% fra 18 millioner ton i 2006 til 2 millioner ton i 2019. Ved at fortsætte udfasningen af fossile brændstoffer og udbygge vedvarende energi vil Ørsted nedbringe udledningen med 98% i 2025.

For at blive 100% CO2-neutral vil Ørsted fortsætte med at fjerne den resterende udledning fra sin energiproduktion og drift ved at investere i innovation og kompensere for en eventuel restudledning ved hjælp af certificerede CO2-kompenserende projekter.

Læs mere om vores vej til CO2-neutralitet.

CO2-neutral i 2025
Energiproduktionen og driften af virksomheden (scope 1 og 2)


Vi halverer den indirekte udledning fra energihandel og forsyningskæde

Vi tager også fat på den indirekte udledning, der er uden for vores umiddelbare kontrol. Vi har fastsat et mål om at reducere al indirekte udledning fra vores forsyningskæde og energihandel med 50% fra 2018 til 2032. Dette er et vigtigt led i at sikre, at vores klimaaftryk er CO2-neutralt før 2040, hvilket er ti år hurtigere, end videnskaben kræver for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Ørsted involverer sine leverandører i at sætte mål for deres CO2-reduktion i overensstemmelse med klimaforskningen. Dermed skal de komponenter, leverandørerne leverer til vores havvindmølleparker, udelukkende være fremstillet ved hjælp af vedvarende energi, og de installationsfartøjer, vi benytter, må kun bruge grøn energi.

Læs mere om, hvordan vi får forsyningskæden til at reducere CO2-udledningen.

 

50 % reduktion af CO2 i 2032

Forsyningskæden og energihandelsaktiviteterne (scope 3)


Videnskabeligt baserede mål

Vi har defineret vores mål for CO2-reduktion med henblik på at tilpasse vores samlede CO2-aftryk til det, som videnskaben kræver af energisektoren for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Organisationen bag Science Based Targets initiative (SBTi) har indtil videre konkluderet, at vores mål er i overenstemmelse med klimaforskningen, og har givet en indikation om, at vores mål flugter med det, som målsætningen om 1,5 °C kræver af energiselskaberne. SBTi-organisationen melder officielt denne klassifikation af mål ud i løbet af 2020, når den har offentliggjort, hvilke mål energiselskaberne skal imødekomme for at flugte med målsætningen om 1,5 °C.

Energiproduktion og drift – 

Vi bygger mere vedvarende energikapacitet

Vores udbygning af vedvarende energi giver millioner af mennesker grøn strøm og er
et centralt 
indsatsområde for vores CO2-reduktion. Vi er også i gang med helt
at udfase kul i energiproduktionen og sigter mod CO2-neutral logistik for
havvindmølleparkerne.