Stabil og troværdig service

Vi leverer el og varme til private hjem og virksomheder. Kunderne vælger os, fordi vi tilbyder alternative, omkostningseffektive og grønne løsninger.

Vi udvikler fortsat nye salgs- og serviceydelser med henblik på at udvide paletten af intelligente energiløsninger. Høj kundetilfredshed er central for vores service og udgør samtidig et strategisk mål for os. Vores ambitiøse kundetilfredshedsprogrammer, som vi kalder 'Kundecentricitet', er med til at sikre, at vi holder det, vi lover. Vores medarbejdere undervises løbende, så de er klædt på til at give kunderne den bedst mulige service.

Løftet til vores kunder

Ørsted garanterer pålidelig energiforsyning. En service man kan stole på.
Vi leverer enkle, klimavenlige produkter og løsninger, der er til at forstå. Vi hjælper kunderne med at mindske deres energiregning. Gennem vores samarbejde med testfamilier lærer vi mere om husholdningernes forbrug, og hvordan vi kan hjælpe dem til at reducere deres forbrug.

Forsyningssikkerhed

I Ørsteds elnetselskab Radius er det ambitionen, at en kunde i gennemsnit højst oplever strømsvigt i 35 minutter årligt. Radius investerer løbende i at sikre en høj forsyningssikkerhed. Det giver stabil energi til både private og erhvervskunder.

Radius øger forsyningssikkerheden

Siden 2003 har Radius lagt mere end 4.000 km lavspændingsledninger i jorden. Projektets værdi blev tydelig under stormen i oktober 2013, hvor væsentligt færre kunder oplevede strømafbrydelser end under stormene i 1999 og 2005. Et andet aspekt af et velfungerende og driftssikkert elnet er udrulning af fjernaflæselige elmålere. Radius udskifter sammen med samarbejdspartnere cirka 1.500 elmålere hver dag, og i 2020 skal flere end én million elmålere være udskiftet. Dermed kan kunderne bedre følge med i deres forbrug, og de slipper for at skulle indsende aflæsninger af målerne. De nye målere betyder også, at forbrug kan afregnes på timebasis.

Intelligent forsyning
og distribution

På den grønne måde