Intelligent elnetteknologi

Sundhedsvæsenet, den nationale sikkerhed og private husstande er afhængige af en stabil strømforsyning. Elnettet skal kunne modstå efterspørgslen. En stor stigning i sol- og vindkraft kræver et fleksibelt og intelligent net. Vi skal være i stand til konstant at tilpasse produktion og forbrug i langt større omfang end i dag.

Med avanceret teknologi kan vi overvåge, kontrollere og analysere data, så flowet i nettet konstant optimeres.

Fremtidens forsyningssikkerhed
Det er nødvendigt for at forbedre forsyningssikkerheden, at vi finder bedre måder at opbevare og distribuere energi på. Det undersøges nu, om brugen af store batterier, der er forbundet med elnettet, kan være løsningen på udfordringen. Sammen med Radius Elnet, vores netselskab, og ABB har vi installeret Danmarks første store batteri i et boligområde. Li-ion batteriet, som er installeret i parkeringshuset Lüders i Nordhavn, kan forsyne cirka 60 husstande i et døgn.

Fjernaflæste målere er en del af den grønne omstilling

Efter en testperiode i 2017 udskifter Radius nu 1500 målere om dagen. I 2020 vil vi have udskiftet mere end 1 million målere. Målerne gør det muligt for forbrugerne at se deres forbrug på timebasis.

Erfaringer fra vores andre markeder viser, at kunder med fjernaflæste elmålere bliver mere bevidste om deres forbrug. Målerne gør det muligt at lave varierende tariffer i løbet af døgnet. Det gør det mere attraktivt at udskyde forbrug eller opladning af fx elbiler til perioder, hvor priserne er lave på grund af høj produktion fra vedvarende energikilder. I Danmark afgjorde et politisk flertal, at samtlige strømforbrugere skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020.