Danish Oil Pipe A/S ejer olietransportsystemet, som består af Gorm E-platformen, 330 km rørledning fra Gorm E-platformen og olieterminalen ved siden af Shell Raffinaderiet i Fredericia. I tillæg hertil er Danish Oil Pipe A/S i gang med at etablere faciliteter til separation, lagring og eksport af LPG ved siden af de eksisterende faciliteter i Fredericia.

Danish Oil Pipe A/S vil blive afhændet til Energinet.dk.

Rørledningsloven

Transporten af råolie reguleres af Rørledningsloven, som beskriver de kommercielle rammer for drift af transportsystemet og forpligter Danish Oil Pipe A/S til at modtage råolie fra producenterne i det omfang det er teknisk muligt.

Kapacitet

Potentielle olieproducenter, som overvejer at investere i produktionsfaciliteter, bør derfor så tidligt som muligt tage kontakt til Danish Oil Pipe A/S med henblik på at sikre ledig kapacitet eller – i det tilfælde at tilstrækkelig kapacitet ikke er ledig – at sikre, at kapaciteten kan udvides.

Transportaftale

Før en producent kan levere råolie til Danish Oil Pipe A/S’ transportsystem, skal producenten indgå en transportaftale med Danish Oil Pipe A/S. Transportaftalen indeholder bestemmelser om relevante kommercielle og operationelle forhold, herunder producenternes og Danish Oil Pipe A/S’ forpligtelser til henholdsvis at levere og modtage råolie såvel som procedurer for måling og allokering af kulbrinter samt
værdijustering. 

Downloadable material

Transportation Agreement
Exhibit A: The Transportation System 
Exhibit B: Measurements Tests and Sampling
Exhibit C: Will be specified for relevant producers
Exhibit D: Offtake and lifting procedures (XLS)
Exhibit E: Magnitude of Reservation and Reservation Date
Exhibit F: Value Adjustment Procedure
Exhibit F - Appendix 1: Exemplification
Exhibit F - Appendix 2: Procedure for Establishing Data for the Value Adjustment
Exhibit G: Allocation Procedure
Exhibit G - Appendix 1: Schematic Overview of the Allocation System
Exhibit G - Appendix 2: Flow Chart
Exhibit G - Appendix 3a: The Complete Set of Mathematical Equations (User - Non-user)
Exhibit G - Appendix 3b: The Complete Set of Mathematical Equations (user - user)
Exhibit G - Appendix 4: Procedure for Manual Override
Exhibit H: Tariff, Billing and Payments
Exhibit H - Appendix 1 (XLS)
Exhibit I: Sideletter 
Exhibit J: Sale and Purchase Agreement on Fuel Gas
Exhibit K: Agreement between Fredericia Harbour A/S and Transporter
Exhibit M: Parent Company Guarantee (form)
Exhibit N: Shell Product Supply Specification M16428 (Butane) 
Exhibit O: Shell Product Supply Specification M16228 (Propane) 
Approval of the model Transportation Agreement for DONG Oil Pipe A/S (only in danish)
Approval of Exhibit B & D for the model of Transportation Agreements (only in danish)
Approval of application for the fiscal measurement (only in danish)
Fulfilment of conditions 5 and 9 of approval of application for the fiscal measurement (only in danish)

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos Lars Bach