Klimapartnere og energieffektivitet

Firdobling af energibesparelser

Novo Nordisk sparer 50 millioner kroner om året
En af de hurtigste og billigste genveje til en renere verden er at reducere energiforbruget. Vi ved, at jo mindre energi, der genereres, jo mindre forurening. Derfor har vi et mål om at firedoble energibesparelserne fra 2012 til 2020.

Det sker gennem klimapartnerskaber, salg af rådgivningsydelser til virksomheder samt initiativer til at udbrede tilskudsmulighederne i Energistyrelsens Energispareordning.

I 2016 er Novozymes, Toms Gruppen, Tivoli og Novo Nordisk de klimapartnere, der har opnået de største besparelser.

Vores klimapartnere kan desuden aftage biogas-certifikater til hel eller delvis dækning af deres gasforbrug, så deres CO2-aftryk kan reduceres yderligere.


Partnerskabsaftaler  
Novo Nordisk Novozymes  
Mærsk Philips
Codan Premier Is
Ballerup Kommune Rockwool
Fredericia Kommune Siemens
Kalundborg Kommune Toms
KMD (Kommunedata) ZOO

Resultater

I kraft af partnerskabet med Ørsted udleder Novo Nordisk nu mindre CO2 end i 2004 på trods af, at produktionen er steget markant. I 2016 rundede den årlige energibesparelse 100 millioner kilowatt-timer, og Novo Nordisk har over de sidste ti år skåret 270 millioner kroner af virksomhedens energiregning.

Planen var, at Novo Nordisks samlede elforbrug fra de danske produktionsanlæg var konverteret til vedvarende energi i 2014. Det lykkedes allerede i 2011. De havde allerede langt overgået målet for energibesparelserne.

En vedvarende succes – Novo Nordisk
Vores rådgivningsydelser er centreret omkring rådgivning om nedbringelse af energiforbruget. Vi samarbejder med virksomheder, kommuner og organisationer om at finde måder, hvorpå vi kan reducere deres energiforbrug. Partneren kan vælge at konvertere energibesparelsen til køb af vedvarende energi. Det er en del af vores mål om at skabe en bedre og mere miljøvenlig fremtid.

Ørsted og Novo Nordisk lancerede i 2007 et klimapartnerskab, som en helt ny model for samarbejde om energibesparelser, ansvarlighed og klima. Partnerskabet skulle sætte ekstra fart på Novo Nordisks mål om at reducere CO2-udledningen markant og konvertere energiforbruget til en mere klimavenlig retning. Det er lykkedes over al forventning.

  • Banebrydende model for samarbejde mellem virksomheder, kommuner og energiselskab
  • Novo Nordisk overgik målet og opnåede årlige besparelser på 50 millioner kroner
  • Strømmen reserveres fra vedvarende energikilder
  • Flere end 130 klimapartnerskaber med virksomheder, kommuner og organisationer

Der er således gennemført flere end 450 energispareprojekter inden for bl.a. varme, ventilation, afkøling og belysning.

Vindenergi fra Horns Rev II
Aftalen var banebrydende, idet den også var med til at sikre det finansielle grundlag for opførelsen af havvindmølleparken Horns Rev II, der ved opførelsen var verdens største havvindmøllepark. Novo Nordisk forpligtede sig nemlig til at købe strøm fra møllerne i takt med, at der blev realiseret besparelser på energiforbruget.

Et stigende antal klimapartnerskaber

Ørsted bruger løbende sine erfaringer fra klimapartnerskaber. Indtil nu har vi indgået klimapartnerskaber med mere end 130 virksomheder, kommuner og organisationer.

Klimaløsninger

Der er god grund til at tage aktivt stilling til energiforbruget og klimastrategien i jeres virksomhed

Vi fremmer bæredygtighed

En beretning om Ørsted og Novo Nordisk