Intelligent forsyning og distribution

På den grønne måde

Vi ønsker at medvirke til at løse globale klimaudfordringer ved at producere og sælge energi, som ikke skader miljøet.

Vi arbejder hen imod en fremtid, hvor en større andel af den strøm, vi bruger, kommer fra vedvarende energikilder. Vi oplever i øjeblikket uovertruffen grøn vækst. Vi øger salget af energi fra vores vindmøller og kraftværker til energibørser over hele verden.

Her er stabile priser og forsyningssikkerhed for kunderne afgørende. Det samme er intelligent brug af energi. Når vi sparer energi, sparer vi også CO2. Derfor opfordrer vi vores kunder til at være så energieffektive som muligt.

Ydelser med merværdi 

For at sikre forsyningssikkerheden og den finansielle fleksibilitet har vi adgang til flere gaslagerfaciliteter i Nordeuropa. Vores diversificerede portefølje af leverandører og kontrakter betyder, at vi kan opretholde sikker forsyning til vores kunder. Med andre ord kan gassen sendes derhen, hvor efterspørgslen er højest.

Kombinationen af vores viden og langsigtede partnerskaber betyder også, at vi er i stand til at overvåge markedsforholdene. Vi kan gå længere end blot forsyningssikkerhed og sikre reelle og ekstra fordele.

Danish Oil Pipe A/S ejer olietransportsystemet, som består af Gorm E-platformen, 330 km rørledning fra Gorm E-platformen og olieterminalen ved siden af Shell Raffinaderiet i Fredericia. 
Læs mere

Driftsoptimering af gasinfrastrukturen

Vi har en række rørledninger i Nordsøen og har lejet kapacitet i store dele af det europæiske rørsystem, så vi er sikret adgang til de fleste gasmarkeder i Nordeuropa. Rørledningen gør det muligt for os til enhver tid at transportere gassen derhen, hvor efterspørgslen er størst.

Høj forsyningssikkerhed

Vi har adgang til gaslagerfaciliteter i Danmark og Tyskland gennem leasingaftaler med lang eller kort løbetid. Ud over højere forsyningssikkerhed giver kapacitetsaftalerne os også større fleksibilitet ved at gøre det muligt at bruge gas fra lagrene frem for at købe den på markedet i perioder, hvor prisen er høj.

Tyske og hollandske faciliteter

I Tyskland lejer, leaser og ejer vi interesser i forskellige gaslagerfaciliteter. Vi har indgået aftaler for i alt 7,2 TWh. Vi har derudover importkapacitet i den hollandske Gate LNG-terminal i Rotterdam.

Fremtiden er her

Udvikling af fremtidens energisystem