El-porteføljeydelser

Vi balancerer risici og rentabilitet

Vores Portfolio Services Power Team hjælper dig med at øge værdien af din portefølje og dine aktiver i alle faser af værdikæden. Det kan bl.a. være ved at sikre effektiv styring af jeres energiproduktion, -distribution og -forbrug på engrosmarkedet for energi.

Vi har en dyb viden om de grundlæggende og tekniske drivere på energimarkederne og kan derfor skræddersy kontrakter, der matcher jeres specifikke risikoprofiler. Derudover kan vores ydelser designes til at matche forskellige tidshorisonter og krav: fra at dække optimering af aktiver og portefølje og engroshandel på de korte dag-til-dag-markeder til at tilbyde PPA'er og balancere kontrakter på alt fra 1-15 år på de lange markeder. Derudover er vi førende leverandører af og handelspartner for alle relevante certifikater som f.eks. REGO'er, ROC'er og GoO.

Kim Willerslev, leder af Power Portfolio Management

"Portfolio management handler om det rigtige valg af produkter, købstid og risikoprofil. Det er afgørende, når vi rådgiver kunder, skræddersyr deres elkontrakter og styrer deres produktion og indkøb."

Kundetilpassede aktiv- og porteføljeydelser er vores speciale

 • Førende inden for viden om bæredygtighed. Ørsted har været banebrydende inden for havvind, og vi er ligeledes specialister inden for markedsbaseret styring af vindaktiver og andre bæredygtige aktiver.
 • Vi er eksperter inden for optimering af aktiver, fra styring af mindre porteføljer til store kommercielle anlæg og anlæg med forskellige kilder.
 • Vi har stor erfaring med at fastlægge og gennemføre strategier for aktiver på systemydelses-, reserve- og kapacitetsmarkeder.
 • Vores rådgivere vurderer hvert enkelt projekt sammen med dig, og vi tilbyder både standardiserede og individuelt tilpassede PPA'er og balancekontrakter.
 • Vil tilbyder naturstrømskontrakter med udgangspunkt i vores unikke position inden for vind, og vi dækker al relevant handel med REGO-, ROC- og GoO-certifikater.

Vi dækker alle behov for engroshandel og risikostyring

 • Vi er altid aktive på børs-, OTC- og mæglerbaserede markeder og hjælper dig med at dække dine behov på termins-, næstedags- og sammedagsbasis.
 • Fysiske eller finansielle handler på alle vigtige nordvesteuropæiske energimarkeder, herunder futures, forward-kontrakter og optioner, spredning på tværs af råvarer, interkonnektorer, forarbejdningsaftaler og afsætningskanaler.
 • Vores 24/7-handel- og forsendelsessystemer kombineret med vores avancerede interne datakompetencer og meteorologiske indsigt gør os i stand til at handle hurtigt og træffe beslutninger af høj kvalitet.
 • Som kunde hos os har du adgang til lette transaktioner, personlig service og kompetent riskostyringsrådgivning, hvor vi identificerer, vurderer og prioriterer risici i tæt dialog med dig.

Vi går forrest og tilbyder fleksible løsninger til vores engelske kunder

 • Energimikset er under forandring. Ved at anlægge en fleksibel tilgang til energiforbrug kan du være med til at balancere energisystemet, reducere omkostninger og generere ny omsætning. Ørsted er førende inden for udvikling af avancerede værktøjer, der gør det muligt for virksomheder at blive mere fleksible i deres energiforbrug.

  Læs mere på vores engelske side om fleksible løsninger

Vores seneste handler

Elkøbsaftale med Banks Renewables

Vores seneste handler

Vi sælger vindenergi til Good Energy

Kontakt os

Skal vi tage et kig på din portefølje og se, hvilke muligheder der er for at skabe værdi for dig? Så send os en mail.