Hos Ørsted arbejder vi hele tiden på at skabe smartere og sikrere arbejdsgange på kraftværkerne. Målet er at sætte helt nye standarder for, hvordan man arbejder på et kraftværk i fremtiden. 

Vi arbejder med at digitalisere en række af vores kerneprocesser og afprøver løbende nye digitale løsninger, der kan understøtte vores daglige arbejde. Vi kigger på digitalisering af hele vores værdikæde – fra indkøb af biomasse over transport og kommunikation med underleverandører til optimering af drift og vedligehold. Vores medarbejderes behov og ønsker spiller en stor rolle i processen. Det er helt afgørende at inddrage de medarbejdere, der selv skal være med til at implementere de nye teknologier.

Her er et lille udpluk af de teknologier, vi eksperimenterer med på kraftværkerne på vores vej mod øget digitalisering af vores kerneprocesser. 

Det er vores kolleger på værkerne, der ved, hvad der kunne fungere i deres dagligdag. Derfor er digitalisering ikke noget, som kører parallelt med forretningen, men noget, vi gør sammen
Ole Thomsen, Senior Vice President, Bioenergy

Droner til det beskidte arbejde 

Dronerne skaber både mere sikkerhed for medarbejderne og effektiviserer inspektionen. 

I dag bruger vi droner til at inspicere kraftværkernes høje skorstene og kedelrum og udføre mindre reparationer. Før i tiden skulle en medarbejder op i skorstenen og fires ned på siden af den eller rundt i kedelrummet for at se nærmere på problemerne. 

Vi bruger også droner i forbindelse med kraftværkernes kølevandskanaler. Her kan dronerne svømme rundt og spule muslinger tilbage i havet. Når man bruger droner til rensningen, er det ikke længere nødvendigt at sætte driften af kraftvarmeværkerne i stå, som det er tilfældet, når rensningen bliver udført manuelt ved at sende medarbejdere ned i kølevandskanalerne. 
Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vores kraftværker kan og skal drives i fremtiden
Ole Thomsen, Senior Vice President, Bioenergy

’Smart glasses’ viser vejen 


Vi har eksperimenteret med intelligente briller, hvor computerskabte data lægges over den virkelige verden, de såkaldte ’smart glasses’. Brillerne skal gøre reaktionstiden på kraftværkerne kortere. Hvis en pumpe er gået i stå, kan operatøren ved hjælp af brillerne med det samme kortlægge varmestrømmene inde i pumpen for at finde problemet. En ekspert, der befinder sig på et andet kraftværk, kan også kobles på brillerne, så problemet hurtigere kan løses.
Smart glasses er stadig under udvikling, og vi arbejder lige nu på at få brillerne til at inkludere en 3D-version af maskinerne.

Med data kan vi forudsige kraftværkets tilstand


Kraftværkerne har fået installeret temperaturfølere, infrarøde kameraer og andre sensorer for at indsamle data om værkets tilstand. Sensorerne og følerne er medarbejdernes ekstra øjne og ører. De gør det muligt at forudse ting, før de sker. Da alle dataene er samlet digitalt, kan vores medarbejdere opdage problemerne tidligere.
I dag findes meget af vores viden på computere på vores kontorer, men vi har brug for et digitalt system, som gør det muligt at tilgå viden dér, hvor vi har brug for den. Det er nu engang i anlægget, at tingene sker
Ole Thomsen, Senior Vice President, Bioenergy

El- og varmeproduktion

Vores forretningsområde Bioenergy er en del af vores danske forsyningsforretning