Reel forandring kræver handling

En bemærkelsesværdig omstilling til vedvarende energi.

For at beskytte vores fælles hjem, jorden, skal vi blive bedre til at forsyne den med strøm. Mere end 80 % af verdens samlede energiforbrug kommer stadig fra fossile brændsler. Den deraf følgende forurening på vores planet er skadelig.

Det vil vi gerne ændre på. Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

For at nå dette mål måtte vi først forandre os selv. Så vi gik fra et sort til et grønt energiselskab.  Vi begyndte at fokusere udelukkende på bæredygtige løsninger.

Hvor vi tidligere i vid udstrækning anvendte kul, olie og gas, fokuserer vi i dag udelukkende på vedvarende energi. Vores andel af grøn energi er gået fra 17 % til i dag næsten 80 % grøn energi. Og i 2025 vil vi praktisk talt være 100 % grønne.

På kort tid har vi opbygget en førende position som en af verdens største udviklere af vedvarende energi – en position, som fortsat vokser. 

Fra verdens første til verdens største

Vi så tidligt et potentiale i havvind som et alternativ til kul. 

I 1991 byggede vi verdens første havvindmøllepark, og vendte derved, hvad der dengang var en ny idé – vindmøller på havet – til en succesrig storindustri, som kan levere strøm til flere hundrede millioner mennesker.

Mens andre først lige er begyndt at fokusere på grøn energi, har vi allerede opbygget en global position inden for havvind. I dag bliver mere end 25 % af verdens havvindenergi installeret af os, og vi driver verdens største havvindmøllepark Walney Extension i Storbritannien, som forsyner over 600.000 mennesker med strøm.
 

Vi er den største aktør inden for havvind i dag

Mere end én ud af fire vindmøller i verden er installeret af os

Rollemodel – nul emissioner 

Gennem vores handlinger har vi siden 2006 reduceret vores egen CO2-udledning med to tredjedele, hvilket betyder en reduktion på 53 % af Danmarks samlede CO2-udledning.
 

Hurtigst til at omstille til grøn energi

Forvandlingen af et overvejende olie- og gasselskab til et af verdens førende grønne energiselskaber på kun 25 år har krævet svære valg og en dristig strategi.

Blandt de traditionelle energiselskaber var vi de første til at forpligte os til at omlægge til en helt kulfri produktion, og vi var blandt de første til at investere i grønne energiløsninger.

Vores radikalt ændrede fokus førte til, at vi ændrede navn til Ørsted efter den danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted. Hans nysgerrighed, engagement og interesse for naturen rummer alt det, der skal til for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Grøn energi til millioner

Vi har gennemført vores egen omstilling ved at bevæge os fra at være et dansk selskab til at være en af Europas største udviklere af grøn energi. I takt med at vores aktiviteter inden for vedvarende energi udvides, begynder vi at omlægge til vedvarende energiløsninger flere steder i verden.
Vores stærke tilstedeværelse i Taiwan og USA sammen med vores hurtigt voksende globale fodaftryk betyder, at vi allerede nu understøtter flere landes omlægning til grøn energi.

I dag leverer vi grøn energi til 9,5 millioner mennesker, og det er vores mål at hæve tallet til over 50 millioner mennesker inden udgangen af 2030. 

 
Vores ambition om at skabe en fremtid, der udelukkende kører på grøn energi, giver håb om, at vi kan give vores planet den kærlighed, den fortjener, ved at afbøde virkningerne af klimaforandringerne og reelt påvirke verden på en meningsfuld måde.

Love your home.