Modningen af havvindindustrien

Havvind har i løbet af 30 år udviklet sig til en moden, gennemprøvet og konkurrencedygtig grøn energiteknologi.

 Download

Læs whitepaper online

I dag har havvind potentialet til at sikre bæredygtig energi til mange hundrede millioner mennesker. Det er blevet billigere at producere energi fra nyopførte havvindmølleparker end fra nyopførte kul- eller gasfyrede kraftværker, og der er masser af plads ude på havet.

 

Sløjfen med den positive 'ambition'

Udviklingen inden for havvind i løbet af de seneste 30 år er resultatet af et konstruktivt samarbejde mellem visionære politikere og industrien. Politikerne har sikret den nødvendige efterspørgsel og volumen via ambitiøse grønne energimål, politisk støtte, finansiering af offentlig forskning og en målrettet politik for havvind.

Det skabte et langsigtet markedsperspektiv, der gav branchen mulighed for at udvikle havvindmølleparker i et hidtil uset omfang. Det banede vejen for det nødvendige likviditetsberedskab til øget innovation og udbygning af forsyningskæden, så teknologien kunne modnes og blive konkurrencedygtig.

Den stigende udbredelse af havvind har spillet en afgørende rolle i forhold til at nedbringe omkostningerne og dermed priserne. Udviklingen har været drevet af større markedsvolumen, der har sikret stordriftsfordele, stigende konkurrence, investeringer i ny teknologi og teknologiske fremskridt samt en løbende modning af forsyningskæden, hvilket skaber en sløjfe med positiv feedback mellem regeringspolitikker, modning af industrien og omkostningsbesparelser.

 

Havvind bliver global

Den fantastiske udvikling, som havvind har gennemgået, illustreres bedst af dens hurtige globale udbredelse. Bortset fra Kina, som i nogle år har investeret i teknologien, har havvind længe været begrænset til Nordvesteuropa. Dette er dog hurtigt ved at ændre sig, idet regeringerne i Indien, Japan, Sydkorea, Taiwan og USA nu er i gang med eller har planer om at implementere havvind i stor skala. Flere lande forventes at komme til i fremtiden.

 

Dét kan vi lære

Efterhånden som omkostningerne falder, bliver elektrificering ved hjælp af vedvarende energi stadig mere attraktivt og muliggør omfattende udfasning af fossile brændstoffer til transport, opvarmning og i industrien. Og i takt med at elektrificering bliver mulig inden for flere sektorer, vil energisystemet også kunne anvende stigende mængder energi fra vedvarende energikilder.

I et energisystem, der er 100 % baseret på vedvarende energi, vil andre teknologier kunne anvendes sammen med sol- og vindenergi. Disse teknologier befinder sig på forskellige udviklingsstadier, men ingen af dem har dog nået det modningsniveau, som sol- og vindenergi har i dag. Alle har potentialet til at blive konkurrencedygtige og skalerbare grønne løsninger, der kan bidrage væsentligt til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Det kræver dog et veltilrettelagt samarbejde mellem regeringer og industrien. Erfaringerne med havvind er meget lærerige i forhold til at nå dette mål. 

 

Relateret indhold

Et Europa, der kører på grøn energi

Læs mere

Sådan holder vi os under 1,5 °C

Læs mere