Den europæiske ’Green Deal’:

Sådan kan havvind bidrage til et CO2-neutralt Europa

 

Download

 

 

 

 

 

                       

 

  Læs vores whitepaper

For at kunne levere på ’Green Deal’-strategien, hvis mål det er at gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent, skal vedvarende energiproduktion være den primære energikilde over hele kontinentet. Ifølge Europa-Kommissionens scenarieanalyse vil en sådan omstilling øge efterspørgslen efter elektricitet med en faktor på op til 2,5 frem mod 2050.

Det betyder, at udbygningen af vedvarende energi skal ske hurtigere, end det er tilfældet i dag. For havvinds vedkommende vurderer Europa-Kommissionen, at der i 2050 er behov for mellem 400 og 450 GW installeret havvindkapacitet. Det svarer til en tyvedobling fra de omkring 20 GW, som er installeret i dag.

Heldigvis tyder de store omkostningsreduktioner, der er opnået inden for havvind på, at det er økonomisk muligt at gennemføre den ambitiøse plan.

Udbygningen skal opnås, samtidig med at vi beskytter det lokale miljø og sikrer en retfærdig omstilling, hvor arbejdspladser, der går tabt i den fossile energisektor, erstattes af nye jobmuligheder inden for vedvarende energi. Samtidig skal vi sikre omkostningseffektivitet i både produktionen og elnettet, så vi holder gang i den europæiske økonomi.

Det kræver, at Europa tager stilling til tre vigtige spørgsmål:

  • Hvordan finder vi plads til udbygningen?
  • Hvordan sikrer vi tilstrækkelig transmissionskapacitet?
  • Hvordan gør vi det muligt for branchen at skalere kapaciteten?

Formålet med dette whitepaper er at kickstarte drøftelser mellem de europæiske regeringer, branchen og privatbefolkningen om, hvordan vi bedst løser disse udfordringer, så vi gør det muligt for havvind at bidrage til et CO2-neutralt Europa.

Hent præsentation fra Offshore Wind Europe 2019

 

 


Relateret indhold

Sådan holder vi os under 1,5 °C

Læs mere

Et Europa, der kører på grøn energi

Læs mere