Bestyrelsen og direktionen i Ørsted A/S er ansvarlige for at lede selskabet. 

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer valgt af aktionærerne på generalforsamlingen og et antal yderligere medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til selskabsloven.

Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges også af aktionæreren på generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemførte sin seneste årlige selvevaluering i november 2019. Evalueringen tog udgangspunkt i et spørgeskema udfyldt af hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen. Evalueringen var en opfølgning på den evaluering, der blev gennemført i 2018 med ekstern bistand, og som fokuserede på bestyrelsens struktur, governance samt de enkelte medlemmers præferencer og kompetencer. Evalueringen viste en høj grad af tilfredshed hos medlemmerne af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vil i 2020 fortsætte arbejdet med organisatorisk udvikling, succession samt mangfoldighed.

Bestyrelsen

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle bestyrelsesmedlemmer skal være rollemodeller for Ørsteds fem styrende principper og besidde en eller flere af de angivne kompetencer.