Vores bæredygtig-hedsstrategi

Vores bæredygtighedsrapport 2018

Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi


Bæredygtighed - nøglen til en helt grøn verden

Vores fælles hjem, Jorden, er et smukt sted fyldt med storslået natur, spændende dyr og mennesker af enhver slags. 

Vi ønsker at handle og bidrage til løsninger, der er med til at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG), så vores klode bliver et renere og mere blomstrende hjem for alle.

Vores bæredygtighedsstrategi er baseret på de samfundsrelaterede udfordringer, som vi og vores interessenter mener er mest væsentlige for vores forretning. Vi behandler disse udfordringer i vores bæredygtighedsprogrammer.

Vi har i dag 20 bæredygtighedsprogrammer, som vi inddeler i tre prioriteter: 

  • En verden, der udelukkede kører på grøn energi
  • Vi baner vejen for bæredygtig vækst
  • Forretningsintegritet
I vores bæredygtighedsprogrammer forpligter vi os til at drive vores forretning på en måde, der bidrager positivt til verdensmålene og minimerer eventuelle negative påvirkninger.

Vores bidrag til verdensmålene

Politikere og industrien bør gå sammen om at håndtere de komplekse udfordringer, som verdensmålene fører med sig. Dermed kan vi sætte skub i skalérbare, bæredygtige og konkurrencedygtige løsninger. Det er helt centralt for vores forretning at bidrage til at fremme verdensmålene..

Vi bidrager direkte til verdensmål 7 om bæredygtig energi til en overkommelig pris og verdensmål 13 om at bekæmpe klimaforandringer. Gennem vores betydelige investeringer i grøn energibidrager vi samtidig til verdensmål 8 om økonomisk vækst.
  • I 2018 var 75% af vores energiproduktion grøn. Målet for 2025 er 99%.
  • Vores havvindmølleparker kan producere så meget grøn energi, at de kan levere strøm til over 12 millioner mennesker. Vores ambition er at have bygget kapacitet nok til at levere strøm til over 30 millioner mennesker i 2025.
  • Vi har et mål om at have installeret mere end 30 GW kapacitet fra grøn energi i 2030, som kommer fra havvind, landvind og kraftværker, der bruger bæredygtig biomasse. Det er nok til at levere strøm til over 50 millioner mennesker. 
  • I de seneste ti år har vi sammen med vores partnere investeret 165 mia. kr. i grøn energi. Frem mod 2025 forventer vi at investere yderligere 200 mia. kr. i grøn energi.
  • De havvindmølleparker, som vi har opført og har under konstruktion, skaber mere end 180.000 årsværk i deres levetid.
  • Vi har reduceret CO2-intensiteten i vores energiproduktion med 72% i forhold til 2006 og sigter mod en reduktion på 98% i 2025.
  • Siden 2006 har strøm fra ores havvindmølleparker bidraget til at undgå undledning af over 31 millioner tons CO2, hvilket svarer til at fjerne alle ca. 16 millioner i Los Angeles, New York og San Francisco fra vejen i et år.

Vores bæredygtighedsprogrammer

Klik på en af vores tre prioriteter nedenfor for at se, hvordan vores bæredygtighedsprogrammer bidrager positivt til verdensmålene eller minimerer eventuelle negative påvirkninger på FN's verdensmål:
 

En verden, der udelukkende kører på grøn energi

Hvorfor skabe en grønnere verden?

Vi baner vejen for bæredygtig vækst

Hvad betyder bæredygtig grøn vækst?

Forretningsintegritet

Hvad er god forretningsadfærd?

Vores vision i tal

Vores vision om en verden, der udelukkende kVoører på grøn energi, rækker langt ud over vores egen virksomhed. Den kræver et skift i den måde, vi alle bruger energi på. Det er en udfordring for energisystemet. Vi har ikke alle svarene på, hvordan vi kan skabe en verden med 100 % grøn energi. Men vi har sat kursen for, hvordan vi som virksomhed kan yde vores bidrag.

En verden, der udelukkende kører på grøn energi Vi baner vejen for bæredygtig vækst Forretningsintegritet

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.

Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.


Læs mere

 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.

Bæredygtighedsrapport 2018

En grønnere planet for en bedre verden