Vores grønne omstilling

Vores fremskridt i tal

I Ørsted har vi en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Fossile brændsler udgør stadig mere end 80 % af det globale energiforbrug. For at begrænse klimaforandringerne og levere bæredygtig energi er det nødvendigt, at vi drastisk accelererer omstillingen af vores energisystemer fra sort til grøn energi. I løbet af det sidste årti har vi transformeret fra et sort til et grønt energiselskab ved at investere 165 milliarder kr. i vedvarende energi og øge vores andel af grøn energi i vores energiproduktion til 75 % ved udgangen af 2018.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren har aldrig været højere. Vi har reduceret vores CO2-udledning med 72 % sammenlignet med 2006. I 2025 vil vores varme- og energiproduktion være næsten CO2-fri. Vores CO2-reduktionsmål for vores energiproduktion betyder, at vi er næsten vi 27 år forud for det reduktionsmål, der ifølge forskningen anses for at være nødvendigt i energisektoren.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 12 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, vi leverer, fortrænger vi den CO2-udledning, som ville have været resultatet af energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. Siden 2017 har den fortrængte CO2-udledning fra vores havvindmølleparker været større end CO2-udledningen fra vores el- og varmeproduktion.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

Vores rapportering

I vores ESG performance report (kun på engelsk) får du det fulde overblik over Ørsteds ESG-indikatorer. ESG står for miljø (environment), samfund (social) og ledelse (governance).