Vores rapportering

En gang om året gør vi status på vores arbejde med bæredygtighed. Her gennemgår vi årets begivenheder og de resultater, vi har opnået.

I vores årsrapport beskriver vi både finansielle resultater og bæredygtighedsperformance. I vores bæredygtighedsrapport fortæller vi om, hvordan vi bidrager til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet står overfor. Bæredygtighedsrapporten udgør desuden vores rapportering til FN's Global Compact. Som følge af vores mange aktiviteter i Storbritannien udarbejder vi også en særskilt rapport om vores bidrag til det britiske samfund.

Som en del af bæredygtighedsrapporteringen 2016 er der udgivet artikler, der dækker supplerende områder indenfor god forretningsadfærd og ansvarlige forretningspartnere.
Vores bæredygtighedsrapporter
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005