Bæredygtighed

Handling i dag, resultater i morgen

Grøn. Døgnet rundt. Hver eneste dag.

Vi vil hjælpe med at skabe en verden, hvor mennesker kan bruge energi som en naturlig del af deres hverdag uden at medvirke til klimaforandringer

Henrik Poulsen, administrerende direktør:

"For at bremse klimaforandringerne skal vi omstille vores samfund med CO2-neutrale løsninger. Læs vores bæredygtighedsrapport 2016"

Grøn energi

Vi ønsker at bidrage til at skabe en verden, der
udelukkende kører på grøn energi og gør det muligt for mennesker at leve bæredygtigt.

Smart energi

Vi vil hjælpe kunderne med at bruge energi smartere
og mere effektivt, så de får optimalt udbytte af den energi,
de køber.

Bæredygtigt arbejdsliv

Vi ønsker at bidrage til at skabe et
bæredygtigt
arbejdsliv, hvor vores medarbejdere trives og nyder
at gå på arbejde.
Grøn energi
Smart energi

Bæredygtigt arbejdsliv

Governance

For at sikre os, at vi efterlever vores bæredygtighedspolitik, vores 'Sustaina­bility Commitment‘, overvåger og rapporterer vi løbende omkring fremdriften af vores bæredygtighedsinitiativer

Bæredygtighed i praksis

Vi forbedrer løbende vores bæredygtighedspraksis. Læs historier om vores daglige arbejde med bæredygtighed her.
/

Bæredygtighedsprogrammer

Vores bæredygtighedsstrategi bygger på 20 bæredygtighedsprogrammer som bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og bevarer samt udvikler ressourcer, som er værdifulde for os og for samfundet.