Bæredygtighed

Handling i dag, resultater i morgen

Grøn. Døgnet rundt. Hver eneste dag.

Vi vil hjælpe med at skabe en verden, hvor mennesker kan bruge energi som en naturlig del af deres hverdag uden at medvirke til klimaforandringer

Governance

For at sikre os, at vi efterlever vores bæredygtighedspolitik, vores 'Sustaina­bility Commitment‘, overvåger og rapporterer vi løbende omkring fremdriften af vores bæredygtighedsinitiativer

Henrik Poulsen, administrerende direktør:

"For at bremse klimaforandringerne skal vi omstille vores samfund med CO2-neutrale løsninger. Læs vores bæredygtighedsrapport 2016"

Strategi

Vores bæredygtighedsprogrammer udgør fundamentet i vores bæredygtighedsstrategi. På tværs af programmerne har vi udvalgt tre prioriteter, der er særligt vigtige for os

Bæredygtighed i praksis

Vi forbedrer løbende vores bæredygtighedspraksis. Læs historier om vores daglige arbejde med bæredygtighed her.
/

Bæredygtighedsprogrammer

Vores bæredygtighedsstrategi bygger på 20 bæredygtighedsprogrammer som bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og bevarer samt udvikler ressourcer, som er værdifulde for os og for samfundet.