Vores forretning

Forrest i den grønne omstilling

De kloge beslutninger, vi træffer i dag, er med til at reducere belastningen og begrænsningerne for kommende generationer

Forrest i den grønne omstilling

Vi udvikler og implementerer grønne energiløsninger, der reducerer de negative effekter af klimaforandringer. Vores primære forretningsområder er Wind Power, Bioenergy & Thermal Power og Distribution & Customer Solutions. Hvert område bidrager til vores vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi

Wind Power

Vi skabte verdens første banebrydende havmøllepark i 1991.
Vi er i dag den ubestridte leder inden for global produktion af strøm baseret på vindkraft.

Bioenergy & Thermal Power

En vigtig løsning i kampen mod klimaforandringer. Bioenergy & Thermal Power sikrer pålidelige, rene og bæredygtige løsninger til el- og varmeproduktion.

Distribution & Customer Solutions

Vi bruger alle sammen energi. Og Distribution & Customer Solutions leverer den. Her anvender vi intelligente og energieffektive metoder til at håndtere indkøb, salg og distribution af energi.
Vi omdanner affald til energi

Renescience omdanner usorteret husholdningsaffald til biogas, mens plastik, glas og metal genanvendes

Henrik Poulsen, administrerende direktør:

"Det er nu, vi skal tage effektive skridt til at skabe en verden, som udelukkende kører på grøn energi"