Vores forretning

Forrest i den grønne omstilling

Forrest i den grønne omstilling

Vi udvikler og implementerer grønne energiløsninger, der reducerer de negative effekter af klimaforandringer. Vores primære forretningsområder er Offshore, Onshore og Markets & Bioenergy. Hvert område bidrager til vores vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi

Offshore wind

Vi skabte verdens første banebrydende havmøllepark i 1991.
Vi er i dag den ubestridte leder inden for global produktion af strøm baseret på vindkraft.

Bioenergy

En vigtig løsning i kampen mod klimaforandringer. Bioenergy sikrer pålidelige, rene og bæredygtige løsninger til el- og varmeproduktion.

Markets

Vi bruger alle sammen energi. Og Markets leverer den. Her anvender vi intelligente og energieffektive metoder til at håndtere indkøb, salg og distribution af energi.
Vi omdanner affald til energi

Renescience omdanner usorteret husholdningsaffald til biogas, mens plastik, glas og metal genanvendes

Henrik Poulsen, administrerende direktør:

"Det er nu, vi skal tage effektive skridt til at skabe en verden, som udelukkende kører på grøn energi"

De kloge beslutninger, vi træffer i dag, er med til at reducere belastningen og begrænsningerne for kommende generationer