Derfor hedder vi Ørsted

Om vores navneskifte

 

Den 31. oktober 2017 skiftede vi navn til Ørsted – efter fysikeren Hans Christian Ørsted.


For næsten 200 år siden opdagede fysikeren H.C. Ørsted elektromagnetismen og lagde grundstenene til den måde, vi laver strøm på i dag.

H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse var et resultat af hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen. Dette er kvaliteter, som vi alle har brug for på vores rejse fra sort til grøn energi.

Fra DONG Energy til Ørsted

2016 var det varmeste år hidtil målt.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren har aldrig været højere. Vandstanden i havene stiger. Klimaforandringerne er en realitet, og de er hastigt ved at forandre levevilkårene på jorden. 

Vi mener, det er på tide at handle for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

For et årti siden startede vi vores omstilling fra at være et sort til et grønt energiselskab. Siden har vi reduceret vores forbrug af kul med 73 %, og vi har besluttet at det i 2023 er slut med at bruge kul på vores kraftværker. 

I dag er vi verdens førende inden for havvind med en markedsandel på 25 %, som er nok til at dække 9,5 millioner menneskers årlige strømforbrug. Det er vores ambition at have bygget nok havvind til at forsyne 30 millioner mennesker med grøn strøm i 2025.

I 2017 solgte vi vores olie- og gasproduktion for udelukkende at koncentrere os om grøn energi.

Fordi vi allerede har handlet, har vi siden 2006 mere end halveret vores CO2-udslip, og i 2023 vil det være reduceret med 96 %.
 
Dette er med til at gøre vores målsætninger mere ambitiøse end dem, der er vedtaget i klimaaftalen fra Paris, hvor målsætningen er at holde den globale temperaturstigning under 1,5 °C.

Vores udvikling betyder, at vi er blevet for grønne til at hedde DONG, som står for Dansk Olie og Naturgas, og det er ikke længere beskrivende for, hvem vi er, eller hvem vi ønsker at være. 

Hans Christian Ørsteds banebrydende opdagelse var drevet af hans nygerrighed, passion og interesse for naturen og rummer alt det, der skal til for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. 

Sammen kan vi gøre en forskel.

Hvorfor Ørsted?


Hans Christian Ørsted blev født i Rudkøbing i 1777. Han studerede farmakologi og bestod med højeste karakter i 1797. I 1806 blev han professor i fysik og underviste primært i eksperimental fysik. 

H.C. Ørsted stræbte efter at finde fysikkens grundlæggende regler, og det var hans utallige eksperimenter med naturens kræfter, der førte til opdagelsen af elektromagnetismen i 1820. Opdagelsen er hans internationalt mest kendte bedrift. Den banede vejen for en række store, teknologiske fremskridt som f.eks. produktion af el.

H.C. Ørsted var videbegærlig. Han indså, hvor vigtig naturvidenskaben var for den måde, vi lever vores liv på, og hvilken forskel viden kan gøre. Derfor oprettede han flere naturvidenskabelige selskaber, ligesom han spillede en afgørende rolle i etableringen af Den Polytekniske Læreanstalt (i dag DTU – Danmarks Tekniske Universitet), hvor han var den første rektor.

Fysikeren H.C. Ørsted lagde kimen til den verden vi kender i  dag. Hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen rummer alt det vi har brug for til at skabe en verden der udelukkende kører på grøn energi.

 

 

Vi fejrer 200-året for
H.C. Ørsteds store
opdagelse

 

CO2-neutral virksomhed i 2025

Vi fortsætter vores grønne omstilling for at nå
et CO2-neutralt klimaaftryk i 2040