CORRECTION: WOW03 Planned outage Cancelled

 

   
 
 
Reference number / Reference nummer 2017Nov03 (reneo)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 3
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [07-Nov-2017    07:00 (GMT*)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Planned Maintenance / Planlagt Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Wind Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 330 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapacitet til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: [09-Nov-2017 07:00] (GMT)
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open