DONG Energy A/S - 04-08-2017 Borkum 01 Trip

 

Reference number / Reference nummer 20170804 (sorje)-05
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Borkum Riffgrund 01
Country / Land DE
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [04-AUG-2017 02:33] (CEST)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Unplanned Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Wind Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 312 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapacitet til rådighed under nedbrud el.vedligehold 156 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: [05-AUG-2017 10:00] (CEST)
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information String AAD31 is out 
Event status Open