DONG Energy A/S - Racebank Planned outage 1. update

 

Reference number / Reference nummer 20170721 (reneo)-02
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Race Bank
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  21-07-2017 11:00 (GMT*)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Planned Maintenance / Planlagt Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Wind Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 580 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: 21-07-2017 18:00 (GMT)
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open