DONG Energy A/S - GOW01 Remit

 

Reference number / Reference nummer 2017-JAN-11 (aagha)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Gode Wind 01
Country / Land DE
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [11-JAN-2017  17:00 (CET)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 330 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold INSERT LOWEST AVAILABLE CAPACITY
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 21-JAN-2017 AT 17:00 CET
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information Dry out/ ramp up
Event status