DONG Energy A/S - WOW01 triped

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 20160914 (sorkg)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 1
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [14-Sep-2016 11:00 (CET/GMT*)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 65
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: [14-sep-2016 16:00 (CET/GMT)
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information one of the OSS 132kv breakers has tripped - Investigation initiated
Event status Open
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time