DONG Energy A/S - 19-08-2015 WMR Outage 20-08-2015

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 20150820 (jotje)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Westermost Rough
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  20-08-2015 07:30 CET
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 210 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 20-08-2015 09:00 CET
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open