DONG Energy A/S - 06-july-2015 Westermost Rough maintenance

 

Reference number / Reference nummer 20150706 (Chnie)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Westermost Rough
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet 06-07-2015 09:18 CET
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 210 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 102 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 06-07-2015 18:00 CET
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open