DONG Energy A/S - 25-JUN-2015 Borkum Riffgrund outage

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 20152506 (jotje)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Borkum Riffgrund
Country / Land DE
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet 25-06-2015 10:30 CEST
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 312 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 25-06-2015 12:30 CEST
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open