DONG Energy A/S - 19-Juni-2015 Westermost Rough Outage Update

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 20150619 (CHNIE)-02
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Westermost Rough
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet 19-06-2015 17:00 CET
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 210
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 20-06-2015 10:00 CET
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open