DONG Energy A/S - 23-Jul-2014 Gunfleet Sands 1 - Update

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 20140723 (dechr)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg  
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [23-JUl-2014 20:30] (GMT*)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag OFTO requested outage for maintenance of OSS
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 172 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: [23-JUL-2014 23:30] (GMT)
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open