DONG Energy A/S - 21-jul-2014 Walney 2

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 20140721 (dechr)-05
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [21-jul-2014 16:00] (GMT*)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag  
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: [25-jul-2014 18:30] (GMT)
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open