DONG Energy A/S - 23-july-2014 Gunfleet sands 1&2 outage

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 2014 07 23(THOSV)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Gunfleet sands 1&2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  23-july-2014 07:00 GMT+1
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 172 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 21-july-2014 19:00 GMT+1
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open