DONG Energy A/S - 12-June-2014 Update on GFS 1&2 outage

 

Wind Power Template for Regulatory Reporting
 
 
Reference number / Reference nummer 20140612 (jotje)-03
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Gunfleet sands 1&2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [12-June-2014 06:00] (GMT+1)
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag  
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 172 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: [13-June-2014 10:00] (GMT+1)
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information HV OUTAGE ON EXPORT CABLE
Event status Open