DONG Energy A/S - SVRP 10 Offline wash complete

 

                   
General Template for Regulatory Reporting                   
                   
Reference number / Reference nummer 20131209[DA]                
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant                
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 10                
Country / Land UK                 
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  N/A                
Company / Virksomhed DONG Naturgas A/S                
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold                
Type of fuel(s) / Brændstof Natural gas                
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 0MW                
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold N/A                
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold N/A                
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour                
Additional information / Yderligere information Offline wash completed                 
Event status                  
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time