DONG Energy A/S - 23-11-2013. Walney 2. update.

 

Reference number / Reference nummer 20131123 (berch)-12
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  06-nov-2013 05:29 GMT
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 23-nov-2013 23:59 GMT
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information  
Event status Open
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time