DONG Energy A/S - Walney 2 Trip 06-nov2013 (update)

 

Reference number / Reference nummer 20131118CHNIE-10
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  06-nov-2013 05:29 GMT
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 23-nov-2013 15:00 GMT
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information test off cable and preparing system 
Event status Open