DONG Energy A/S - U20 GT Turning Gear Speed Sensor Repair

 

General Template for Regulatory Reporting   
   
Reference number / Reference nummer 09/11/2013
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn Unit 20
Country / Land Wales UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  01/11/2009 03:00
Company / Virksomhed Dong Energy
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Natural Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 410MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 36 hrs
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 12 hours
Additional information / Yderligere information None
Event status None
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time