DONG Energy A/S - Severn Power Unit 10 GT Compressor Offline Wash Complete. Unit available.

           

General Template for Regulatory Reporting  

           

Reference number / Reference nummer:  20131007LB-01

Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale:  Power Plant

Affected unit(s) / Påvirket anlæg:  Severn 10

Country / Land:  UK

Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet:  N/A

Company / Virksomhed:  Dong Energy

Cause / Årsag:  Maintenance / Vedligehold

Type of fuel(s) / Brændstof:  Natural Gas

Capacity influenced / Påvirket kapacitet:  410MW

Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold:  0MW

Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold:  1.5HRS

Duration uncertainty / Usikkerhed:  +/- 30 min

Additional information / Yderligere information:  Wash completed at 04:10, Unit 10 available

Event status:  GT Comp Offline Wash Complete

* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time