DONG Energy A/S - Unit 20 Offline compressor wash complete. Unit now available

 

                   
General Template for Regulatory Reporting                   
                   
Reference number / Reference nummer 2013/07/30 DA                
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant                
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 20                
Country / Land Wales                
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  2013/07/30 03.46                
Company / Virksomhed Dong Energy                
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold                
Type of fuel(s) / Brændstof Gas                
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 415MW                
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 415MW                
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold N/A                
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour                
Additional information / Yderligere information N/A                
Event status Offline GT Comp Wash Complete                
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time