DONG Energy A/S - Force Shutdown on Unit 20 ST due to high relative vibration on the generator bearing

 

   
General Template for Regulatory Reporting   
   
Reference number / Reference nummer 2013/07/18RJ01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 20
Country / Land Wales UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  10:00 GMT 
Company / Virksomhed DONG Energy
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Fuel Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 200 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 100 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 2 hrs
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 30 min
Additional information / Yderligere information High shaft relative vibration on Generator
Event status INSERT DATA
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time