DONG Energy A/S - Unit 20 Available After Offline compressor wash cancelled

 

                   
General Template for Regulatory Reporting                   
                   
Reference number / Reference nummer 2013/05/14 DA                
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant                
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 20                
Country / Land Wales                
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  N/A                 
Company / Virksomhed Dong Energy                
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold                
Type of fuel(s) / Brændstof Gas                
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 415MW                
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0                
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 2013/05/14 00.00 Until 2013/05/14 02.30                
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 10 min                
Additional information / Yderligere information N/A                
Event status Offline GT Comp Wash Cancelled                
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time