DONG Energy A/S - Unit 20 Unavailable Due to GT compressor offline wash

 

                   
General Template for Regulatory Reporting                   
                   
Reference number / Reference nummer 2013/05/14 DA                
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant                
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 20                
Country / Land Wales                
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  2013/05/14@ 00.10                
Company / Virksomhed Dong Energy                
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold                
Type of fuel(s) / Brændstof Gas                
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 415MW                
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0                
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 2.5 HRS                
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour                
Additional information / Yderligere information N/A                
Event status Offline GT Comp Wash in progress                
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time