DONG Energy A/S - UMM-TRYM Unplanned Shut Down

 

Reference number / Reference nummer 2013-04-03[DEWHI]
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Gas Production
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Trym
Country / Land Denmark
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  7h27 am
Company / Virksomhed DOCC
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Gas Production
Capacity influenced / Påvirket kapacitet  22000 kWh/d
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 60kNm3/d
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold Unknown
Duration uncertainty / Usikkerhed Unknown
Additional information / Yderligere information N/A
Event status Open