DONG Energy A/S - WOW2 - Restricted to 0 MW - 16/10-2012 - Cancelled

 

Reference number / Reference nummer 20121009(lrasm)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale WIND
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  16-October-2012  08:30 GMT
Company / Virksomhed DONG Wind Power
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date/slutdato: 16-October-2012 17:00 GMT
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour/time
Additional information / Yderligere information Park restricted due to work on powergrid
Event status Open