DONG Energy A/S - DONGENERGY Curtailment on Wolney2

 

Reference number / Reference nummer 20120930petje01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind 
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  3,0092E+11
Company / Virksomhed [Renewables]
Cause / Årsag Curtailment
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 114MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 70MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 3,0092E+11
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour
Additional information / Yderligere information INSERT DATA
Event status INSERT DATA