DONG Energy A/S - CORRECTION: Walney 1 Full outage 01-08-2012

 

Reference number / Reference nummer 20120727(LRASM)-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind 
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 1
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  01-08-2012 07.30-18.00 (GMT)
Company / Virksomhed Wind Power
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 9,5 hours
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour