DONG Energy A/S - information regarding South Arne

 

General Template for Regulatory Reporting   
   
Reference number / Reference nummer 20120710JAFCH-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Gas Production
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Syd Arne
Country / Land Denmark
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  10-07-2012 15:00
Company / Virksomhed Hess Denmark 
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 0,300 MCM/D
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MCM/D
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 11-07-2012 06:00
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 6 hours
Additional information / Yderligere information INSERT DATA
Event status Open