DONG Energy A/S - Dong Energy :Walney 1 - Fluctuating production output due to maintenance

 

Reference number / Reference nummer 20120525DORKP-01                
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind                 
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 1                
Country / Land UK                
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  25-05-2012 9:30 UK time                
Company / Virksomhed [Renewables]                
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold                
Type of fuel(s) / Brændstof Power                
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 mW                
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0                
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 25-05-2012 12:00 UK time                
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 30 min                
Additional information / Yderligere information INSERT DATA                
Event status INSERT DATA